Kabelgrijpers

We hebben een breed aanbod van grijpers voor bulkbehandeling die geoptimaliseerd zijn voor het type materiaal dat behandeld wordt. Tweeschalengrijpers kunnen gebruikt worden voor de meeste bulkmaterialen. Voor sommige materialen of voor specifieke handelingen zijn onze andere grijpers beter geschikt.


We hebben een geschikt model grijper voor alle soorten bulkmaterialen:
– kolen en cokes
– ertsen, klinkers en kalksteen
– aggregaten
– agribulk
– kunstmeststoffen en fosfaten
– biomassa
– schroot

Hierbij een overzicht van de verschillende soorten grijpers en de materialen waarvoor ze best geschikt zijn.
– Tweeschalengrijpers:
=> geschikt voor normale, vrijvloeiende bulkmaterialen
– Meerschalengrijpers:
=> geschikt voor moeilijk te behandelen materialen zoals ijzerschroot, ruwijzer en stenen. Het specifieke model van de schalen hangt af van het te behandelen materiaal
– Tremgrijpers:
=> geschikt voor zware en ruwe materialen zoals stenen, ferrochroom en ruwijzer
– Single rope grijpers:
=> geschikt voor kranen met een enkele drum
– Baggergrijpers:
=> geschikt voor onderwater gebruik, er zijn verschillende modellen naargelang de toepassing